SOUTH ASIA > NEPAL

#70 Simona Shrestha from Nepal

#219 Upreti Oshieka from Nepal

#208 Pratistha Shrestha from Nepal

#220 THING Lama Dawa Dorje from Nepal

#222 GURUNG Sonam Dolma from Nepal

#G22 OMSS from Sri Lanka/Nepal